علمی پزشکی

علتهای عمده فحش دادن و ناسزاگویی افراد

علتهای عمده فحش دادن و ناسزاگویی افراد

فحش دادن و بددهنی و هرزه گویی، و بیان کلمات رکیک، یکی از خصایص زشت افراد فاسد، عاجز، ناتوان و بی منطق است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا