آغسو +

پاداش مبلغ دین چیست؟

پاداش مبلغ دین چیست؟

یک کارشناس علوم قرآنی پاداش مبلغان دین خدا را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: هدایت یک فرد می‌تواند موجب هدایت نسل او و بسیاری از افراد دیگر تا قیامت شود و پاداش همه آن‌ها به کسی می‌رسد که وسیله این هدایت قرار گرفت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا