علمی پزشکی

توسعه شبکه و خدمات پس از فروش مهم ترین کارکردشرکت مخابرات ایران است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: توسعه شبکه و خدمات پس از فروش مهم ترین کارکردشرکت مخابرات ایران است که باید به موازات هم رشد کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا